Met andere ogen kijken

Mensen kijken soms heel verschillend.
Verschil van mening hebben is heel normaal.
Het is ook heel normaal als je daar met elkaar over praat.
Wanneer iemand een ander standpunt heeft, is het belangrijk dat je probeert te ontdekken waarom dat zo is.
Dat is niet altijd gemakkelijk. Je kijkt altijd door je eigen ogen. Het kan heel moeilijk zijn om je te verplaatsen in een ander. Je denkt heel gemakkelijk dat jij gelijk hebt en dat een ander het verkeerd ziet. Net zoals de blinden van Benares.