De strikvraag (Tiziano Vecelli)

De evangelisten beschrijven regelmatig discussies van Jezus met tegenstanders. Als je geen oog hebt voor deze context, is het moeilijk om de concrete betekenis van zijn uitspraken te vatten. Je loopt dan het risico om zijn woorden op te vatten als algemene wijsheden. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10: 25 - 37), is onmiskenbaar een antwoord op een strikvraag.
Een ander voorbeeld van een strikvraag, is de kwestie of je al dan niet aan de keizer belasting moet betalen (Lucas 20: 20 - 26). Met deze vraag wordt Jezus voor een onmogelijk dilemma geplaatst: er kan noch met 'nee' noch met 'ja' op worden gereageerd (waarom niet ?). De schilder Tiziano Vecelli heeft het kritische moment treffend weergegeven.Het tweevoudige antwoord van Jezus bevat, net zoals de gelijkenis van de Samaritaan, een understatement (welk ?) dat uitnodigt tot gedragsverandering.

Terug naar Leestafel