Een leuke school

Het is vreselijk stom wat er gebeurd is. Tijdens het verkleden voor de gymles begonnen er een paar met gymschoenen door de kleedkamer te gooien. Omdat de leraar had gezegd dat we rustig moesten blijven terwijl hij weg was, deed ik niet mee. Dat kon trouwens ook niet, want ik had mijn gympjes al aan. Opeens begonnen ze naar mij te gooien en een schoen knalde keihard tegen mijn gezicht. Ik kwaad: een tand door mijn lip. Toen was het even stil natuurlijk. Ik raapte de schoen op en wilde hem teruggooien, maar laat nou precies op dat moment de gymleraar binnenkomen !

'Dertig bladzijden uit het aardrijkskundeboek; het is volgende week toch herfstvakantie,' grijnsde hij. En niemand in de klas zei er wat van... Als ik zelf iets gezegd had, zou hij me toch niet geloven. Het overschrijven van dertig (30!) bladzijden wil ik best doen, maar het rotte is, dat ze allemaal brulden van het lachen. Terwijl het toch een leuke school is, volgens mijn ouders.

Trefwoorden: zondebok, straf, schuld, gerechtigheid, waarheid, solidariteit, schoolklimaat.
Aantekeningen: Het verhaal kan dienen om eigen ervaringen van leerlingen bespreekbaar te maken.
Auteur: Gerrit van Kampen.

Terug naar Werken met verhalen