Goed geregeld

'Prachtig,' riep de pas benoemde burgemeester, 'we gaan er een mooie stad van maken. Om te beginnen gaan we al die rotzooi uit de straten en van de pleinen verwijderen. Er komt een nieuwe politieverordening om dat even te regelen. Niemand tegen ? Goed, dat is dus aangenomen !'
De leden van de gemeenteraad keken elkaar veelbetekenend aan. Hadden zij het even getroffen met de nieuwe burgemeester. Die wist pas van wanten !
'Geweldig, dames en heren' riep de burgemeester, 'we zijn nu op de goede weg. Maar wat mij nu nog stoort is al die hondepoep op straat. Er komt een nieuwe politieverordening die dat regelt. Niemand tegen ? Goed, dat is dan aangenomen.'
De leden van de gemeenteraad knikten tevreden. Zo kon je straks ongehinderd een frisse neus halen.
'Onze gemeenteraad is buitengewoon,' riep de burgemeester, 'wij doen hier verantwoordelijk werk en dat moet ook gehonoreerd worden. Vanaf vandaag krijgen gemeenteraadsleden recht op allerlei bijzondere dingen. Niemand tegen betere arbeidsvoorwaarden ? Goed dat is dan aangenomen!'
De leden van de gemeenteraad glunderden. Een mooi reisje naar een partnerstad elders in de wereld bijvoorbeeld, zoiets was mooi meegenomen. Dat zou de gemeente ongetwijfeld ten goede komen en die lekkere etentjes waren om te watertanden.
'Mag ik even uw aandacht' riep de burgemeester, 'zoals u weet, ben ik voor orde en rust. Iedereen stoort zich aan geluidsoverlast van die disco’s, enzovoort. Vanaf nu moet dat maar eens afgelopen zijn. Alleen in bijzondere gevallen mag er voortaan nog in openbare gelegenheden muziek worden gemaakt. Er komt een politieverordening die dat regelt. Is iedereen het hiermee eens? Goed zo, aangenomen dus!'
De leden van de raad lachten naar elkaar. Nu konden ze eindelijk rustig slapen.
'Fantastisch !' riep de burgemeester: 'wat werken wij uitstekend samen.
We hebben allemaal dezelfde opvattingen. U doet uw werk voortreffelijk, alles loopt op rolletjes. Wat een voorrecht om zo de belangen van de bevolking te vertegenwoordigen. Ik zal een enkeling van u bij de kroon voordragen voor een koninklijke onderscheiding. We kunnen trouwens ook wel minder vergaderen. Dat bespaart een hoop tijd en het werkt wat sneller.'
'En verder...,' riep de burgemeester, 'de kosten van het zwembad zijn voor de gemeente niet meer te dragen. Het zwembad is trouwens overbodig; iedereen heeft thuis zelf een badkamer. We kunnen het zwembad voor een goede prijs van de hand doen. En voor dat geld laten we het gemeentehuis verfraaien. Ik heb mijn zwager al in de arm genomen, die is toevallig architect. Vanzelfsprekend heeft niemand daar bezwaar tegen. Aangenomen dus. Mag ik de heren een borrel aanbieden?'
'En nog wat voor ik het vergeet,' riep de burgemeester. 'Ik ben voor een veilige stad. Alle mensen die zich niet normaal gedragen, zijn een gevaar voor onze samenleving. Afwijkend gedrag heeft een slechte invloed op de jeugd. Dankzij onze nieuwe politieverordening wordt daar inmiddels al iets aan gedaan. Hierbij sluit ik de vergadering. Dan kunnen we nu allemaal vroeg naar huis.'

Trefwoorden: Burgerschap, democratie, respect, verantwoordelijkheid, waarheid, macht, belangen.
Aantekeningen: Mensen zijn voor de kwaliteit van de samenleving op elkaar aangewezen. Het fictieve verhaal biedt o.a. mogelijkheden om het verschil tussen waarden en belangen te ontdekken. Het verhaal is een poging om een gedachte van Heschel voor kinderen toegankelijk te maken: "The primary task is not how to deal with the evil, but how to deal with the neutral".
Auteur: (naar) G. Brockmann.

Terug naar Werken met verhalen