Werken met spelen

Het spel geeft mensen de mogelijkheid om te ervaren wie zij zijn, wat zij kunnen en willen en welke plaats zij innemen in de wereld. Spel is een sociaal vormingsproces, waarin mensen met onderlinge waarden en regels leren omgaan en betekenis leren geven aan hun werkelijkheid. Dat blijkt ook uit allerlei gezegden in onze taal.

    Alternatief Ganzenbord