Liederen

Waarom gaan mensen zingen ? Meestal om hun gevoelens en emoties tot uitdrukking te brengen. In het gemeenschappelijk gezongen lied delen mensen waardevolle ervaringen. Soms zijn ze heel alledaags, soms zijn ze heel bijzonder.

Liedjes bij het leven (songteksten)

Nederlandse kinderliedjes

Nationale volksliederen