SKIPPING STONE

De vraag naar het drijven van deze steen brengt ons op een nieuwe complicatie: beweging. Normaal gesproken kan een steen niet drijven. (Behalve in New Zeeland bijvoorbeeld: daar hebben leerlingen ervaring met poreus gesteente, dat wel degelijk drijft.)

De kwestie van het drijven is nog niet opgelost. Wel zal duidelijk zijn dat leerlingen op hun voorkennis bevraagd dienen te worden. Laat men deze fundamentele fase in het leerproces achterwege, dan is de constructie van nieuwe kennis een ongewis gebeuren. Mutatis mutandis geldt deze stelling voor al het onderwijs en niet in de laatste plaats: de door ons beoogde vorming in waarden en normen.

Bron: 'The constructivist paradigm and some implications for science content and pedagogy', Malcom Carr e.a., in: The Content of Science, A Constructivist Approach to its Teaching and Learning. Peter Fensham, Richard Gunstone, Richard White (Eds.) London, Washington D.C. 1994.

terug naar het artikel