Concept Child Development Project (CDP)

Zorg voor elkaar

Zorgverbreding is in Nederland de laatste jaren een belangrijk aandachtspunt in het basisonderwijs. De focus van zorgverbreding is primair gericht op het pedagogisch handelen van de leerkracht ten aanzien van leerlingen met leer-, gedrags-, en werkhoudingsproblemen. Bij de 'care benadering' gaat het veeleer om de aktieve ontwikkeling en verbetering van het schoolklimaat. In Amerika is het met name Carol Gilligan geweest, die in haar boek "In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development" (1982) kritiek heeft uitgeoefend op de onderwaardering van de waarde van 'zorg'. Sindsdien is care een belangrijk thema geworden voor de Amerikaanse onderwijsontwikkelaars. Zie voor een samenvatting van de inbreng van Gilligan het artikel: 'Moral Development and Moral Education: An Overview' op de Site Studies in Moral Development and Education (University of Illinois at Chicago).

Terug naar het Concept Child Development Project