Concept Child Development Project (CDP)

Vijf aspecten

Aspecten in de klas
1)Een literatuurprogramma gecentreerd rond teksten die uitnodigen tot empathie, begrip voor menselijke relaties en ethische kwesties.
2)Werkvormen die het samenwerkend leren bevorderen.
3)Vormen van klassemanagement en regelgeving die de zelfstandigheid en het zelfbeslissend vermogen van leerlingen bevorderen.
Schoolbrede aspecten
4)De bevordering van aktieve betrokkenheid van ouders.
5)Schoolbrede aktiviteiten met een inclusief en niet competitief karakter.

Terug naar het Concept Child Development Project