Annette over haar onderzoek:

"Iedereen vindt dat er wat moet gebeuren,
maar de vraag is hoe..."Annette Padding combineerde haar deeltijdstudie aan de Katholieke Pabo Zwolle met het ouderschap en een baan als docent aan een kappersopleiding. Onlangs studeerde zij af op een scriptie over waarden en normen in het onderwijs.

Waar het om gaat
Annette: " Het onderwijs was jarenlang op vooral op kennisoverdracht georiënteerd. Men had minder oog voor nadrukkelijke normatieve dimensies. Maar de maatschappij verandert sterk.
Vandaag de dag gaat het om drie speerpunten in het onderwijs: persoonlijke ontwikkeling, beroepsvoorbereiding en maatschappelijke oriëntatie.
De school, de ouders en de samenleving dragen een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om de leerlingen voor te bereiden op de maatschappij van de toekomst. Er zijn inmiddels trouwens nieuwe kerndoelen voor het basisonderwijs gekomen. Daarin staan een aantal zaken duidelijk omschreven. Zoals: leerlingen gaan respectvol met anderen om, ze handelen naar algemeen geaccepteerde waarden en normen, ze durven in de groep steun te geven aan iemand met een afwijkend standpunt, ze houden rekening met gevoelens en wensen van anderen, etcetera.
Er ligt dus een belangrijke taak voor het onderwijs ".

Een spel
" Samen met een medestudent ben ik eens gaan kijken wat er zoal te vinden is over het vormen van waarden en normen bij kinderen.
Het vreemde is dat bijna iedereen het er over eens is dat er wat moet veranderen, maar concreet kwamen we niet veel verder.
Dus zijn we zelf aan de slag gegaan, en hebben een soort ganzenbordspel ontworpen. Daarin moeten leerlingen keuzen maken en hun keuzen verantwoorden aan de medespelers. En hun eigen weg kiezen. Maar ze worden in het spel niet - zoals in de maatschappij het geval is - beloond.
Het leven is namelijk niet gemakkelijker als een mens zich aan z'n principes houdt. Dat hebben we de leerlingen laten ontdekken. Je kunt ook voor de weg kiezen van de minste weerstand, of de weg die de meerderheid bewandelt.
Degene die in ons spel het eerste bij de finish komt, kan zich terecht afvragen of hij / zij wel de winnaar is ".

Voorbeeld
" De pedagogische taak waar wij in het onderwijs voor staan, is geen incidenteel gebeuren. De school moet eerst zelf duidelijk keuzen maken en daar ook voor staan. De leerkrachten moeten de waarden voorleven, formuleren en uitdragen. Het moet dus verweven zijn in de manier van lesgeven en het handelen. Maar dat kan de school niet alleen. Als je als leerkracht duidelijk maakt dat de leerlingen geen papiertjes op straat moeten gooien en ze lopen naar huis en zien dat andere mensen dat wel doen, dan blijkt altijd weer dat kinderen meer leren van het voorbeeld (goed of slecht) dan van mondelinge overdracht ".

Scriptie
" In mijn scriptie heb ik aandacht besteed aan wat ze In Amerika 'Character Education' noemen. Er zijn hele organisatieschema's gemaakt waarin de buurt , de ouders en de school ieder een taak hebben. De school wordt gezien als een samenleving.
Character Education focust op het psychologische ontwikkelingsproces van de leerling tot morele persoonlijkheid. Gelijktijdig probeert men recht te doen an de ontwikkeling van morele deugden, zoals gerechtigheid en zorg voor anderen. Dat mensen leren door conflicten die ze zelf moeten doorlopen, weten we van de psycholoog Erikson. Daarom is het van belang om complementaire waarden aan te bieden. Bijvoorbeeld: Een man steelt een brood omdat zijn gezin honger heeft. Waar hecht je dan de meeste waarde aan ? Dat iedereen recht op eten heeft, - of dat je van elkaars eigendommen af moet blijven. Door leerlingen te laten worstelen met zulke dilemma's doorlopen ze een proces dat bijdraagt aan hun morele vorming ".
" Van het maken van mijn scriptie heb ik veel geleerd. Ik kan er iets mee doen; niet alleen in de basisschool, maar ook in mijn huidige baan".

Terug naar de rubriek Nieuws