logo NVO-VELON werkgroep

* Fragment uit het startdocument

De pedagogische taak van het onderwijs

De pedagogische taak van het onderwijs omvat naar de mening van de NVO-VELON werkgroep drie kenmerken :

  1. het onderwijs is gericht op het verwerven van kennis en vaardigheden om zelfstandig te kunnen oordelen en handelen in sociale, per definitie waardengebonden, situaties;
     
  2. het onderwijs is gericht op het ontwikkelen van sociale betrokkenheid van leerlingen en op het sociaal kunnen en willen handelen;
     
  3. het onderwijs is gericht op zowel het bevorderen van gelijkheid als op het respecteren van verschillen tussen (toekomstige) burgers.
Terug naar de rubriek Nieuws