Meer zware drinkers onder jongeren


Zwaar drinken troef bij stappen
De Nederlandse jongeren gaan zeer regelmatig uit en de meesten drinken dan stevig tot excessief alcohol. Drugsgebruik speelt tijdens het uitgaan een ondergeschikte rol. Meer dan de helft van de jongeren zegt tijdens het stappen wel eens dronken of aangeschoten te zijn. Slechts één op de vier horeca-ondernemers reageert hierop adequaat: dronken of aangeschoten bezoekers krijgen van hen niet meer of ze worden eruit gezet. De meeste jongeren (75%) zeggen dat ze in aangeschoten of dronken toestand nog alcohol te bestellen.

Voorlopige resultaten
In dit bericht worden enkele voorlopige resultaten gepresenteerd van een grootschalig landelijk onderzoek dat in opdracht van het NIGZ is uitgevoerd naar het gedrag van jongeren van 15-25 jaar tijdens het uitgaan. De belangrijkste analyses en conclusies alsmede de gegevens over uitgaan en alcoholreclame (piekuren e.d.) en over uitgaan en agressie worden naar verwachting eind september van dit jaar gepresenteerd. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Intraval te Groningen onder 1500 jongeren, 100 Horeca-gelegenheden en 50 Horeca-ondernemers.

Enkele nadere gegevens over alcoholgebruik
Bijna drie kwart van de onderzochte jongeren drinkt 6 glazen of meer op een avond (de grens voor stevig drinken), één op de drie drinkt meer dan 10 glazen en één op de tien drinkt meer dan 21 glazen op een uitgaansavond. Jongens drinken veel meer dan meisjes. Van de jongens drinkt 57% gemiddeld meer dan tien glazen tijdens een uitgaansavond, tegenover 16% van de meiden. Bier is het meest populair. Deze cijfers duiden er op dat een grote groep uitgaande jongeren zwaar tot excessief drinkt.

Indrinken
Het lijkt erop dat uitgaande jongeren de meeste alcohol drinken in de horeca. Een derde (33%) drinkt thuis voor het uitgaan een paar glazen, 9% drinkt vooraf vijf tot tien glazen en een enkeling drinkt meer dan tien glazen voordat hij gaat stappen.
Reactie van de horeca op dronken bezoekers
Meer dan de helft van de jongeren zegt soms aangeschoten of dronken te zijn. Een aantal zegt vaak of altijd dronken te zijn (7%). Één op de vijf jongeren zegt nooit aangeschoten/dronken te zijn. Bij een derde van de uitgaansgelegenheden treedt het personeel in het geheel niet op tegen aangeschoten en dronken bezoekers. Bij ruim een derde wordt er nog steeds alcohol geschonken aan deze personen, bij 8% stopt men met het schenken en bij 17% van de gelegenheden worden dronken bezoekers eruit gezet. (Bron: NIGZ - juni 1998)

Aanvullende informatie over inkomsten van jongeren
Stappen kost in ieder geval geld. Voor zover bekend, is er nog geen onderzoek gedaan naar de wijze waarop jongeren het stappen financieren. Op basis van gegevens van het Nationaal Scholierenonderzoek (NIBUD) is inmiddels wel duidelijkheid over inkomsten van jongeren. Jongeren zoeken in toenemende mate verdiensten om in hun persoonlijke uitgaven te voorzien.


Bron: 'Inkomsten van scholieren' - Centraal Bureau voor de Statistiek

* De informatie is ontleend aan:
Het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ)
http://www.nigz.nl/
CBS Webmagazine - Inkomsten van scholieren (artikel)
http://www.cbs.nl/nl/nieuws/artikelen/0346k.htm
Praktijkblad voor het Voortgezet Onderwijs -12 - 18, juni '99.

Terug naar de rubriek Nieuws