Van straatgeweld naar onderwijs

De maatschappelijke discussie over 'zinloos geweld' blijft de aandacht trekken.

Zo organiseerde de AVRO onlangs gedurende een hele week radio- en tv-programma's over dit onderwerp. De reeks uitzendingen eindigde in een slotdebat over oplossingen voor straatgeweld. Onder de gasten waren politici, politieagenten, leraren, slachtoffers, daders, rechters, onderzoekers, ouders en jongeren.

Zij spraken onder leiding van Karel van de Graaf over strenger politieoptreden, zwaardere straffen, wat omstanders bij straatgeweld kunnen en mogen doen, en over oplossingen op het gebied van opvoeding en onderwijs.

Hieronder enkele stellingen die tijdens de uitzending aan de orde kwamen.

Opvallend is dat de programmamakers bij de formulering van hun stellingen vooral aandacht hadden voor de 'zero-tolerance' benadering en de rol van de school bij de opvoeding. Via Internet kon heel Nederland reageren op de stellingen.

  • De overheid moet zich via het onderwijs meer bemoeien met de opvoeding van onze kinderen.
  • Elke burger heeft de plicht in te grijpen bij het zien van straatgeweld.
  • Meer politie op straat vergroot de veiligheid.
  • Politie moet strenger optreden in de vorm van 'zero-tolerance', de bestraffing van kleine overtredingen.
  • Daders van straatgeweld moeten zwaarder worden gestraft.
  • Ouders van minderjarige geweldplegers moeten ook worden bestraft.

Terug naar de rubriek Nieuws