Nieuwste film van Disney focust op waarden en normen

Tijdens de jaarvergadering van de toonaangevende Association of Moral Education presenteerde Richard Cook, de hoogste baas van Disney, zijn film 'A Bug's Life' als een mogelijke bijdrage aan morele ontwikkeling van kinderen.

In Amerika wordt het opvoeden van kinderen in een laat-moderne samenleving algemeen als een groot probleem beschouwd. Het maatschappelijk geweld werkt door binnen de muren van de school. Een voorbeeld: de lagere school in Chicago, waar Walt Disney zelf ooit onderwijs heeft genoten, moest nog niet zolang geleden tijdelijk haar poorten sluiten.
De veiligheid van de leerlingen kon niet meer gegarandeerd worden...

Het vertellen van verhalen met een morele inhoud ziet men inmiddels als een van de betere remedies om kinderen een zinnige moraal bij te brengen en beter in het gareel te houden. Dat verklaart ook waarom er van 'The Book of Virtues' , A treasury of Great Moral Stories (W.J. Bennet , New York 1993), miljoenen exemplaren over de toonbank zijn gegaan.

Met de kinderfilm 'A Bug's Life' speelt Disney eveneens nadrukkelijk in op de opvoedingsbehoeften van ouders en onderwijsgevenden.
'A Bug's Life' is een spannende fabel, waarin insecten menselijke deugden en ondeugden representeren. In het epos speelt de mier Flik de hoofdrol in de strijd tegen een 'gang of greedy grashoppers'. De inzet van de strijd is de redding van de samenleving.

Zie verder de Site A Bug's Life
http://www.disney.com/disneypictures/bugslife/bugshome.html

Terug naar de rubriek Nieuws