Overzicht bijdragen Landelijke Pedagogendag 1999
 1. Drs. P.L. Langerak
  Over de (on)mogelijkheid van subliem onderwijs/ Lyotard en de pedagogische opdracht van het onderwijs
 2. Drs. M.L. Eggermont
  Opvoedend straffen: een delicate samenhang tussen opvoeder, kind en context
  Kritische kanttekeningen bij de praktijk van justitiële straffen voor jongeren
 3. Dr. S.A. de Roos/Prof. dr. S. Miedema
  Gehechtheid en godsbeeld bij kleuters
 4. Drs. A.C.J. de Wolff/Dr. D.J. de Ruyter/ Prof. dr. S. Miedema
  De identiteit van denominationele scholen: een kloof tussen theorie en praktijk
 5. Drs. I.M. van Hilvoorde
  Pedagogische en psychologische wetenschap tijdens het interbellum;
  interdisciplinariteit" avant-la-lettre
 6. Dr. H.Q. Röling
  Geweld onder jongeren in jeugdherinneringen
 7. Dr. J.M. de Jong
  Sociale cohesie en het marktliberale denken in opvoeding en onderwijs
 8. Dr. W.A.J. Meijer
  Verschuivingen in pedagogische verantwoordelijkheid en professionaliteit
 9. Dr. W. Wardekker
  Kritisch leren denken in het onderwijs
 10. Dr. M. Rietveld-v.Wingerden
  Joods onderwijs in het midden van de negentiende eeuw
 11. Dr. S. Kooi
  Naar een interculturele pedagogiek
 12. Drs. J.K. Zevenbergen
  Utopieën in milieu-educatie: inspritatie of indoctrinatie?
 13. Dr. J.M.T.E.K. van Crombrugge
  De Katholieke gezinseducatie in Vlaanderen tijdens de Tweede Wereldoorlog
 14. Dr.B. van Oers
  Rehabilitatie van de homo ludens?
 15. C.N. Nas/Dr.M.S. de Wolff
  Morele competentie en probleemgedrag
 16. Dr. I. Weijers
  Schaamte en schuld in de morele opvoeding
 17. Dr. Th. A.M. Graas/ drs. M.A. Rouw
  Verschuiving van opvoedingsverantwoordelijkheid
 18. Drs. Th.R.M. Willemse/Dr.J.Dane
  Historische pedagogiek en psychologie, toegelicht aan de hand van Jaapje (1917), van Jacobus van Looy
 19. Drs. G.J. van Rijn
  Herstel en opvoeding. Herstellingsoord 'Bethanië' te Zeist, 1873-1914
Themasessie:
 1. Dr. G.J. Vreeke
  Empathie, gehechtheid en morele opvoeding
 2. Drs. I.L. van der Mark
  Gehechtheid, inductieve disciplinering en de ontwikkeling van empathie
 3. Dr. T.Olthof
  Morele opvoeding en het innemen van een moreel perspectief: Implicaties van onderzoek naar morele emoties
 4. Drs. W.E. Westerman
  Feestelijke morele overdracht
 5. Dr. J.M.A. Noordman
  De kinderwetten: kinderbescherming of maatschappijbeveiliging
 6. Drs. F.E. van Dam
  Is de cultivering van schuldgevoel en schaamte anno 1999 te verdedigen?
 7. Dr. R. Vanderstraeten
  Klassikale interactie
 8. Drs. G.A.J.M. Volmer
  Een procedure om gebruik te maken van expertise van deskundigen
 9. J.Jehaes
  De benadering van "pro- en anti-sociaal gedrag" vanuit een Lacaniaanse invalshoek
 10. B.Lambeir
  Kritisch denken als opvoedingsdoel: vragen bij het debat
 11. M.Simons
  Enkele aspecten van het actueel discours omtrent (gezins)opvoeding en (anti)sociaal gedrag kritisch benaderd vanuit een (Foucauldiaanse) 'historische ontologie'
 12. S.Ramaekers
  Nietzsche en opvoeding: het belang van ingebed zijn
 13. Prof. J. Masschelein
  Identiteit en werkelijkheid in een netwerksamenleving
 14. Dr. P. Mooren
  Het stimuleren van ontluikende moraliteit met kinderliteratuur. Episodische en ethische kenmerken van verhaalbegrip bij jonge kinderen
 15. Drs. J.W. Delicat
  'De excessen van een tiental meisjes' Reacties op de gewelduitbarsting in het Zeister rijksopvoedingsgesticht 1924
 16. Drs. L.F.A.B. Bijlmer
  De relatie tussen seks en gender
  Verslag van een discussie tussen Roger Scruton en Martha Nussbaum
 17. Dr.M. de Graaf/ Dr. S.Grotenhuis
  Probleemgedrag: definities en vooronderstellingen
 18. Drs. I.C.M. Tönis/drs. C.A.J.M. Zonneveld
  Kinderen spijbelen? Ouders op cursus!
 19. Dr. B.Roberts
  Om geen delinquente jongeren te worden. De opvoeding van adolescente jongens van de stedelijke elite tijdens de Republiek, 1600-1800
 20. Drs. B. Levering
  Het gezin is volkomen onbelangrijk
 21. Dr. J.J.G.B. de Frankrijker
  Een gezinshistorische beschouwing over moreel leiderschap van de vader in de gezinsopvoeding van de 20e eeuw
 22. Prof. dr. M. Depaepe/Prof. F.Simon & Anne Van Haecht
  "Mon ami, Monsieur Decroly": De rol van de biografie in de pedagogische wetenschapsgeschiedenis
 23. Prof. dr. J. Rispens/ dr. T. van Iperen & dr. H. Koot
  Symposion : Het roer moet om
 24. Prof. dr. W. van Haaften, prof. dr. W. Koops, prof. dr. J. Rispens en prof. dr. M.H. van IJzendoorn:
  Forumdebat: Grenzen aan de pedagogiek?

 Dit overzicht is ontleend aan het programmaboek Landelijke Pedagogendag 1999

Terug naar Berichten Project Waarden & Normen