Op vrijdag 21 mei vindt er op de
Onderwijsresearchdagen
om 13.30 tot 15.00 uur een
sessie
plaats over een divisieoverstijgend thema namelijk:
DE PEDAGOGISCHE OPDRACHT VAN DE SCHOOL AANKNOPINGSPUNTEN VOOR ONDERZOEK
Op dezelfde dag vrijdag 21 mei wordt
van 15.30 tot 17.00 uur een
symposium
gehouden
waarin diverse onderzoekingen gepresenteerd waarin
de pedagogische taakaspecten van docenten aan de orde komen:
DE PEDAGOGISCHE PROFESSIONALITEIT
VAN DE DOCENT

Terug naar de rubriek Achtergronden