'Kinderen en omgaan met waarden en normen'

Nieuw methodisch materiaal voor de ontwikkeling
van het moreel besef van de leerlingen.
in het basisonderwijs
.

De serie 'Kinderen en omgaan met waarden en normen' omvat 4 boeken; een Praktijkboek en voor elke bouw een Werkboek.
Het praktijkboek is geschreven door Tom Kroon, de werkboeken zijn van de hand van Celeste Snoek en Jan Willem Driessen. Adviezen van wetenschappers en leerkrachten zijn in de boeken verwerkt.

Kinderen en omgaan met waarden en normen is bedoeld voor het basisonderwijs en beoogt op methodische wijze leerkrachten te helpen bij de ontwikkeling van het moreel besef van de leerlingen.

Het praktijkboek omvat zowel theorie als praktijk. In de theoretische hoofdstukken wordt eerst op het waarom van waardeopvoeding ingegaan en worden enkele modellen voor waardeopvoeding besproken en van kanttekeningen voorzien (waaronder het ontwikkelingsmodel van Lawrence Kohlberg). Daarna wordt een benadering uitgewerkt die het aanleren van deugden als doelstelling heeft.
In de direct op de praktijk gerichte hoofdstukken wordt aandacht besteed aan de verschillende manieren waarop een school bij waardeopvoeding te werk kan gaan. Zo komen de schoolgids en de missie aan bod , er worden werkvormen opgesomd en er worden adviezen gegeven om het schoolklimaat te verbeteren. Ook worden veel praktische suggesties gedaan om het gevoel van gemeenschap te bevorderen en de ouders te betrekken bij de waardeopvoeding op school.
Het praktijkboek richt zich op het hele team en de omgeving van de school met extra aandacht voor de ouders van de leerlingen.

De werkboeken richten zich op individuele leerkrachten en hun interactie met de groep.
In elk van de drie werkboeken worden tientallen oefeningen gegeven die de leerkracht kan uitvoeren in haar of zijn klas. Elke oefening kent dezelfde indeling: doelstelling, benodigd materiaal, benodigde tijd, werkvormen. Het verloop van de les wordt uiteengelegd en elke oefening eindigt met een aantal ideeën voor de rest van de dag of de week.

Voor een beschrijving van het praktijkboek: zie Internetsite van Tom Kroon.

  • Drs. T. M. Kroon (red.). Kinderen en omgaan met waarden en normen. Praktijkboek en drie werkboeken. Hilversum: Kwintessens, 1999.
    Het volledige pakket 'Kinderen en omgaan met waarden en normen' is te bestellen bij Uitgeverij Kwintessens in Hilversum, De prijs van het pakket is ƒ 159,50
Terug naar de rubriek Achtergronden