Bloot buiten de buis

In het tijdschrift Computers op School (jaargang 10 nummer 3) besteedt de auteur aandacht aan de problemen van Internetgebruik door kinderen. Veel kinderen komen terecht op sites waar porno en geweld worden getoond en besproken. Dat kan ongewenste effecten hebben op hun gedrag. Wat kunnen ouders en leerkrachten doen om er succesvol mee om te gaan? Een aantal opvattingen wordt besproken. Ook wordt een aantal technische oplossingen uitgelegd die ervoor zorgen dat ongewenste inhouden geweerd worden. Scholen komen vaak versneld in aanraking met waarden en normendiscussies aan de hand van incidenten die op het web plaatsvinden. Amerikaanse collega's hebben vaak nog veel verdergaande oplossingen getroffen die ook in het artikel worden aangegeven. Samenlevingen verschillen ook in de mate waarin Internet als een bedreiging voor kinderen wordt gezien.

Terug naar de rubriek Achtergronden