Vragen bij beeldmateriaal

Drie niveaus
De ontwikkeling van waarden en normen betreft niet alleen kennis in cognitieve zin.
De pedagogische opdracht van het onderwijs raakt de hele mens. Het gebruik van beeldmateriaal opent mogelijkheden om affectieve kennisdomeinen te ontsluiten en leerprocessen op gang te brengen. Soms zegt een plaatje meer dan duizend woorden... In principe kunnen bij beeldmateriaal vragen op drie niveaus worden gesteld.
1) Het niveau van de zakelijke beschrijving: Wat zie je op het plaatje ?
2) Het niveau van de associaties: Welke gedachten en gevoelens komen bij je op ?
3) Het ideologische niveau: Welke waarden / normen worden in beeld gebracht ?

Het verhaal
Om greep te krijgen op het verhaal achter het plaatje kun je vragen stellen als:
a) Wat is er zojuist gebeurd ?
b) Wat gebeurt er op dit moment ?
c) Wat zal er straks gebeuren ?
d) Welke gedachten / gevoelens gaan er in de personen om ?
e) Wat gebeurt er buiten het raamwerk van het plaatje ?
f) Wat is de kracht (dynamiet) achter het plaatje ?
g) Wat zijn de (tegen-)waarden die de maker (symbolisch) ter discussie stelt ?

* Bron: 'Disclosure of images', Paper dr. David Hart, ATEE Lisboa 1993.

Terug naar Beeldmateriaal